Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

WITH baby LOVE organiseert een wedstrijd op social media. De winnaar dient te voldoen aan de gevraagde acties om zijn deelname te activeren. De winnaar zal geloot worden door een onschuldige (online) generator of kinderhand vanuit de pool van deelnemers.

De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via social media. De winnaar dient zijn contactgegevens door te geven om de prijs te ontvangen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opsturen van de prijs. Na de wedstrijd zal de winnaar online vermeld worden mits toestemming van de winnaar. 

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat WITH baby LOVE ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan …WITH baby LOVE”¦”

Bij vragen of klachten kan je contact opnemen:

Nicky Malfliet
0498 23 88 43
nicky@withbabylove.be